Title Image

Team

Team Design

Sum Media có trong tay đội ngũ thiết kế hùng hậu giàu kinh nghiêm trong lĩnh vực app/ web và graphic design. Vững chắc chuyên môn, năng động, sáng tạo, tràn trề năng lượng, ý tưởng mới mẻ và linh hoạt trong nhiều phong cách thiết kế. Sum media có trong tay đội ngũ thiết kế hùng hậu giàu kinh nghiêm trong lĩnh vực app/ web và graphic design. Vững chắc chuyên môn, năng động, sáng tạo, tràn trề năng lượng, ý tưởng mới mẻ và linh hoạt trong nhiều phong cách thiết kế.