Title Image

Team

Team Marketing

Sum Media tụ hội những marketer tinh anh với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án có.Tự tin mang đến chiến lược marketing, truyền thông hiệu quả và phù hợp với doanh nghiệp